Dnes jsem si pro vás připravil rozsáhlejší pohled na transformaci monetární a fiskální politiky a  jejich dopad na finanční trhy. Je nezbytně nutné tyto souvislosti znát a vnímat transformaci finančního trhu. Při pochopení těchto souvislostí, vyvstane investorům mnoho odpovědí na otázky, jak mají investovat a jak mají přistupovat ke svým úsporám. Věřím, že pro vás bude článek obohacující. Vzhledem k dobré dostupnosti energií, které jsou za posledních 200 let dostupnější a levnější, jsme jako lidstvo zaznamenali obrovský pokrok. Všechno se nám mění pod očima a v posledních letech zažíváme skvělou dobu plnou blahobytu a technologického pokroku. Ano, stále jsou na světě rozdíly mezi vyspělým západem (USA, Kanada, Evropa, Japonsko,…) a rozvíjejícími se zeměmi. Nicméně i v zemích tzv. rozvíjejících se trhů se životní úroveň obyvatelstva postupně zvedá. Pokrok nalezneme ve všech oblastech. Dnes se zaměříme na změny a vývoj finančního sektoru. Jaké změny jsme zaznamenali za posledních 100 let? V průběhu II. světové války se na území Evropy válčilo. Úroda nebyla skoro žádná, jelikož všude bylo válečné pole. Továrny byly přetvořeny a vyráběly tanky nebo oděv pro vojáky. Evropa zažívala nedostatek jídla a potřebných komodit k životu. Kdo na tom profitoval? Ano, bylo to USA. Na jejich kontinentu se neválčilo, a proto mohli do Evropy zasílat potraviny a veškeré potřebné zboží. Všechny měny v Evropě byly slabé a bezcenné, proto se za zboží platilo ve zlatě. Na konci II. světové války v USA byly 2/3 veškerého zlata na světě. Hlavní představitelé státu se po konci II. světové války sešli, aby se domluvili na následném fungování světa. Nastal tzv. Brettonwoodský systém. Vzhledem k tomu, kolik zlata vlastnilo USA, stal se dolar rezervní měnou světa. Pro obyvatele z Evropy to znamenalo, že jejich měna je krytá dolarem a ten je krytý zlatem. Když chtěl Francouz své peníze vyměnit za zlato, musel vyměnit svůj francouzský frank za dolar a ten potom za kousek zlata. USA se však svojí politikou dostalo do války ve Vietnamu a stát potřeboval nové peníze na financování války. Do toho vyvstala ropná krize, která situaci neprospěla. V USA se tisklo více a více dolarů. Na světě přibývalo dolarů, ale zlata bylo stejně. V roce 1971 prezident Nixon vystoupil v televizi a pozastavil tzv. Zlatý standard. Od této doby dolar není krytý zlatem a tisk dolarů se mohl rozjet. 

více

1️⃣   Inflace v ČR na 18 % 📈

více

1️⃣  🏛 Credit Suisse jako Lehman Brothers II?🏛 Švýcarská banka Credit Suisse, která již v minulosti zaznamenala několik „problémů“, zažívá další. Spekuluje se, že banka má finanční problémy. Dokonce cena CDS (deriváty, které slouží jako pojistka proti krachu) vzrostla na 2,5 % z 0,5 %. Hodnoty ceny jsou daleko vyšší než hodnoty CDS u Lehman Brothers v roce 2008. Pád této banky by do značné míry ovlivnil finanční trh v Evropě. Kauza Credit Suisse nám ukazuje, že evropské bankovnictví není ve zdravé kondici. ❗️2️⃣  Twitter vs. Musk 🇺🇸

více

1️⃣ ČNB ponechala 2T repo sazbu na 7 % 🏛🏛 ČNB se uchýlila k ponechání 2T repo sazby na úrovni 7 %. Bankéři hlasovali téměř jednomyslně. Holubičí pohled na sazby zastávalo 5 ze 7 bankéřů ČNB. Polovina ekonomů tento krok přivítala a druhá nikoliv. Je těžké soudit, zdali to byl správný krok či ne, ale nelze však vyloučit, že centrální bankéři budou nuceni sazbu ještě zvýšit.

více